För oss med huvudet högt och blicken framåt.
För drömmare, realister och optimister. 
För oss som tror på att det finns fler vägar att gå än de med deadlines och kniven mot strupen.
Något för oss kvinnor, där vi är med varandra, inte mot varandra.

Nätverket Heja livet engagerar och inspirerar kvinnor att mötas och dela med sig digitalt, via Facebook-gruppen med samma namn och fysiskt vid anordnade event. Fokus ligger på att peppa och lyfta fram kvinnor i olika delar och yrkesroller i samhället, att lyfta tabun och att tillsammans skapa ett sunt klimat kvinnor emellan.

Nu med vår shop kan ni även bära med er Heja Livet fysiskt i era liv.